Stanovisko Komisárky pre deti k výzve Koalície pre deti Slovensko

Komisárka pre
deti je otvorená akejkoľvek komunikácii s organizáciami, združeniami, ale
aj jednotlivcami, ktorí chcú a môžu pomôcť pozitívne riešiť problémy detí
a mladých ľudí.

Striktne sa však
bude brániť tomu, aby ona, alebo vznikajúci Úrad komisárky pre deti, boli
vťahovaní do tendenčných účelových hier.

Komisárka pre
deti je presvedčená, že o každom probléme, ktorý sa priamo dotýka detí,
ich základných práv, či životných situácií, je potrebné vecne diskutovať a
hľadať pozitívne riešenie. Práve v záujme dieťaťa to musí byť mimo
verejného publika.

Mgr. Daniela Lengyelová, PhD.

riaditeľka Úradu Komisára pre deti