EUROCHILD KONFERENCIA NA DEŤOCH ZÁLEŽÍ - Postrehy našich mládežníckych účastníkov

5.-7.7.2016. som sa zúčastnila detskej konferencie Eurochild, na ktorej sa zúčastnili deti a mladí ľudia z celej Európy. Bola to pre mňa zaujímavá a dobrá skúsenosť z rôznych hľadísk. Vypočula som si príbehy detí z rôznych častí Európy, nadviazala nové priateľstvá a keďže táto celá konferencia prebiehala v angličtine, tak som sa trochu aj zlepšila v jazyku. Rozprávala som o zdravotne znevýhodnených deťoch a o tom, že aj oni majú svoje práva. Som veľmi rada, že som sa takéhoto niečoho mohla zúčastniť a ďakujem za to hlavne pani riaditeľke Nadácii pre deti Slovenska Dane Rušinovej a predsedkyni OZ Slovenská spoločnosť pre spinu bifidu a/alebo hydrocefalus Terézii Drdulovej, ak sa v budúcnosti naskytne príležitosť určite by som niečo podobné znovu absolvovala! PATRÍCIA ALBERTOVÁ

Táto konferencia zameraná na detské práva bola veľmi dobrá. Páčilo sa mi, že sme tam ako deti mohli vyjadriť svoj názor na určité veci, že nás počúvali a že to nakoniec k niečomu prispelo. Dúfam, že budeme mať viac príležitostí takto pomáhať vyzdvihovať (alebo zrovnoprávňovať) detské práva. MARGARÉTA RUŠINOVÁ

Vďaka Eurochild konferencii som spoznala skvelých ľudí a mala som možnosť sa naučiť mnoho vecí ohľadne detských práv. Veľká vďaka patrí ľudom, ktorí umožnili túto konferenciu. Určite by som si to zopakovala. BARBORA SZENTIVÁNY