Aktuality

 1. ŠKOLY S REŠPEKTOM

  Školy s rešpektom - konferenciu s medzinárodnou účasťou organizuje Koalícia pre deti Slovensko a Nadácia pre deti Slovenska s partnermi – medzinárodnou organizáciou Eurochild a Nadáciou Orange pod záštitou Veľvyslanectva Fínskej republiky.
  Viac
 2. 3. ročník kampane Koalície pre deti Slovensko „POČÚVAJME DETI"

  1. november - 10. december 2016 - 3. ročník kampane POČÚVAJME DETI
  Viac
 3. Koalícia pre deti Slovensko: Potrebujeme inováciu systému starostlivosti o deti na všetkých úrovniach inštitucionálnej pomoci

  Koalícia pre deti Slovensko jednoznačne a jednohlasne odmieta akékoľvek násilie na deťoch. Ako obzvlášť neprípustné vnímame sexuálne a inštitucionálne násilie. To, prečo sme ako organizácia profesionálov združujúca renomované organizácie presadzujúce uplatňovanie práv dieťaťa doposiaľ nereagovali, bolo podmienené tým, že sa z toho príbehu na chvíľu vytratilo dieťa, reálne dieťa - Natálka, uvádza vo svojom stanovisku Koalícia pre deti Slovensko v súvislosti s prípadom resocializačného zariadenia Čistý deň, n.o.
  Viac
 4. EUROCHILD KONFERENCIA NA DEŤOCH ZÁLEŽÍ - Postrehy našich mládežníckych účastníkov

  Viac
 5. „TÍ, ČO ROBIA BY MALI ZAČAŤ HOVORIŤ; TÍ, ČO ROZPRÁVAJÚ BY MALI ZAČAŤ ROBIŤ!“

  Svoje zážitky z konferencie Na deťoch záleží, ktorá sa konala v dňoch 5.-7. júla v Bruseli, nám sprostredkovala Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko a správkyňa Nadácie pre deti Slovenska. Hlavným posolstvom je Deklarácia vypracovaná deťmi a mladými ľuďmi.
  Viac