VÝBOR OSN PRE PRÁVA DIEŤAŤA HODNOTÍ VÝSLEDKY DODRŽIAVANIA PRÁV DETÍ NA SLOVENSKU

VÝBOR OSN PRE PRÁVA DIEŤAŤA HODNOTÍ VÝSLEDKY DODRŽIAVANIA PRÁV DETÍ NA SLOVENSKU

Dodržiavanie detských práv na Slovensku bude hodnotiť Výbor OSN pre práva dieťaťa 24. – 25. mája 2016 na zasadnutí v Ženeve, ktoré je možné sledovať online. Slovensko je jedným zo 196 štátov, ktoré ratifikovali Dohovor o právach dieťaťa. Pravidelné vyhodnocovanie výsledkov napĺňania Dohovoru hodnotí Výbor OSN, ktorý pozostáva z 18 nezávislých odborníkov.

Členovia výboru budú rokovať so zástupcami vládnej delegácie zo Slovenska. Celkové hodnotenie bude založené na príspevkoch od vládnej delegácie ako aj občianskej spoločnosti.

Medzi hlavné diskutované témy patria:

  • Nezávislosť úradu detského komisára;
  • Opatrenia na ochranu rómskych detí a detí LGBT pred prejavmi nenávisti, násilia a disriminácie;
  • Pokračujúca segregácia rómskych detí vo vzdelávacom systéme;
  • Integrácia detí so zdravotným postihnutím do majoritných škôl;

Viac infomácií (www.ohchr.org)