Tag: tlačová správa

  1. TS: Koalícia pre deti Slovensko žiada od Komisárky pre deti vysvetlenie ohľadom situácie v detskom domove, ktorý spravuje jej dcéra

    Koalícia pre deti Slovensko žiada vysvetlenie od Komisárky pre deti Viery Tomanovej ohľadne situácie v detskom domove, ktorý spravuje Petronela Tomanová. Podľa medializovaných informácií dochádza v uvedenom detskom domove k porušovaniu práv detí.
    Viac