Tag: konferencia s medzinárodnou účasťou

  1. ŠKOLY S REŠPEKTOM

    Školy s rešpektom - konferenciu s medzinárodnou účasťou organizuje Koalícia pre deti Slovensko a Nadácia pre deti Slovenska s partnermi – medzinárodnou organizáciou Eurochild a Nadáciou Orange pod záštitou Veľvyslanectva Fínskej republiky.
    Viac