Tag: EU

  1. VÝBOR OSN PRE PRÁVA DIEŤAŤA HODNOTÍ VÝSLEDKY DODRŽIAVANIA PRÁV DETÍ NA SLOVENSKU

    Dodržiavanie detských práv na Slovensku bude hodnotiť Výbor OSN pre práva dieťaťa 24. - 25. mája 2016 na zasadnutí v Ženeve. Medzi hlavné diskutované témy patria: Nezávislosť úradu detského komisára; Opatrenia na ochranu rómskych detí a detí LGBT pred prejavmi nenávisti, násilia a disriminácie; Pokračujúca segregácia rómskych detí vo vzdelávacom systéme; Integrácia detí so zdravotným postihnutím do majoritných škôl;
    Viac
  2. SLOVENSKÁ POSILA V EURÓPSKEJ SIETI EUROCHILD

    ​„Napĺňanie práv a potrieb detí úzko súvisí s budúcou prosperitou, inovatívnosťou a bezpečnosťou celej Európy vrátane Slovenska,“ zdôraznila Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko a správkyňa Nadácie pre deti Slovenska po jej zvolení za členku správnej rady európskej sieťovej organizácie Eurochild na valnom zhromaždení 11. mája 2016 v Bruseli.Dana Rušinová sa stala sa súčasťou sedemčlenného medzinárodného tímu, ktorému vedie nová prezidentka Norah Gibbons z Írska.
    Viac