Category: Europa

  1. SCHOOLS WITH RESPECT

    Schools With Respect - the conference with international participation organized by the Coalition for Children Slovakia and Children of Slovakia Foundation with partners - an international organization Eurochild and Orange Foundation under the auspices of the Embassy of Finland.
    Viac
  2. ŠKOLY S REŠPEKTOM

    Školy s rešpektom - konferenciu s medzinárodnou účasťou organizuje Koalícia pre deti Slovensko a Nadácia pre deti Slovenska s partnermi – medzinárodnou organizáciou Eurochild a Nadáciou Orange pod záštitou Veľvyslanectva Fínskej republiky.
    Viac