March 2022

  1. STOPnite spolitizovanú voľbu!

    Slovenskí občania sú v týchto dňoch ohromení blízkosťou vojny. Táto krízová situácia naštartovala vo väčšine Slovákov to, čo je v nás najlepšie. Pomáhať, tým, ktorí sú najzraniteľnejší – straším ľuďom, chorým, matkám s deťmi, ale aj samotným deťom, ktoré sa ocitli z minúty na minútu bez mamy či otca. Bez tých, ktorí ich chránili, poskytovali lásku a bezpečie.
    Viac