October 2016

  1. Koalícia pre deti Slovensko: Potrebujeme inováciu systému starostlivosti o deti na všetkých úrovniach inštitucionálnej pomoci

    Koalícia pre deti Slovensko jednoznačne a jednohlasne odmieta akékoľvek násilie na deťoch. Ako obzvlášť neprípustné vnímame sexuálne a inštitucionálne násilie. To, prečo sme ako organizácia profesionálov združujúca renomované organizácie presadzujúce uplatňovanie práv dieťaťa doposiaľ nereagovali, bolo podmienené tým, že sa z toho príbehu na chvíľu vytratilo dieťa, reálne dieťa - Natálka, uvádza vo svojom stanovisku Koalícia pre deti Slovensko v súvislosti s prípadom resocializačného zariadenia Čistý deň, n.o.
    Viac