July 2016

  1. EUROCHILD KONFERENCIA NA DEŤOCH ZÁLEŽÍ - Postrehy našich mládežníckych účastníkov

    Viac
  2. „TÍ, ČO ROBIA BY MALI ZAČAŤ HOVORIŤ; TÍ, ČO ROZPRÁVAJÚ BY MALI ZAČAŤ ROBIŤ!“

    Svoje zážitky z konferencie Na deťoch záleží, ktorá sa konala v dňoch 5.-7. júla v Bruseli, nám sprostredkovala Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko a správkyňa Nadácie pre deti Slovenska. Hlavným posolstvom je Deklarácia vypracovaná deťmi a mladými ľuďmi.
    Viac