June 2016

  1. Koalícia pre deti Slovensko: Odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa sú znepokojujúce.

    Výbor OSN pre práva dieťaťa zverejnil 9. júna 2016 viaceré znepokojujúce závery k situácii dodržiavania práv detí na Slovensku. Jednoznačne pomenoval oblasti, v ktorých vyzýva Slovenskú republiku k dôslednej ochrane práv deti v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa. Na niektoré z nich Koalícia pre deti Slovensko dlhodobo upozorňuje.
    Viac
  2. Tlačová konferencia na tému samovrážd mladých ľudí

    TK
    Viac