May 2016

  1. VÝBOR OSN PRE PRÁVA DIEŤAŤA HODNOTÍ VÝSLEDKY DODRŽIAVANIA PRÁV DETÍ NA SLOVENSKU

    Dodržiavanie detských práv na Slovensku bude hodnotiť Výbor OSN pre práva dieťaťa 24. - 25. mája 2016 na zasadnutí v Ženeve. Medzi hlavné diskutované témy patria: Nezávislosť úradu detského komisára; Opatrenia na ochranu rómskych detí a detí LGBT pred prejavmi nenávisti, násilia a disriminácie; Pokračujúca segregácia rómskych detí vo vzdelávacom systéme; Integrácia detí so zdravotným postihnutím do majoritných škôl;
    Viac
  2. KOALÍCIA PRE DETI SLOVENSKO POVAŽUJE NECITLIVÉ VYKONÁVANIE SÚDNYCH ROZHODNUTÍ V PRÍPADOCH ODOBERANIA DETÍ ZA NEAKCEPTOVATEĽNÉ

    Koalícia pre deti je pobúrená medializovaným necitlivým zákrokom štátnych úradníkov v prípade Marca. Rozumieme vlne negatívnych reakcií, ktoré vyvolalo video zaznamenávajúce priebeh tohto zákroku a sme presvedčení, že jeho priebeh bol v príkrom rozpore s najlepším záujmom dieťaťa. „Dôležité je zintenzívniť vzdelávanie profesionálov, ale aj širokej verejnosti o tom, ako zohľadňovať práva a potreby detí v praxi. Neziskové organizácie dlhodobo ponúkajú verejnej správe pomoc pri tomto vzdelávaní,“ povedala Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko.
    Viac