Voľba Komisára pre deti nenaplnila potenciál moderného zákona

TS: Voľba Komisára pre deti nenaplnila potenciál moderného zákona

Po rokoch presadzovania vytvorenia úradu Komisára pre deti mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany práv detí Koalícia pre deti Slovensko víta, že Národná rada Slovenskej republiky napokon zvolila prvého komisára. Mrzí nás však, že na čelo úradu sa v duchu pôvodného zámeru zákona o detskom komisárovi nepostaví kandidát občianskej spoločnosti, ktorý by napĺňal požiadavky na nezávislosť, odbornú pripravenosť či schopnosť spájať rôznych aktérov spoločnosti.

„Voľba nenaplnila potenciál moderného zákona, na príprave ktorého sme sa aktívne podieľali. Budeme preto veľmi pozorne sledovať budovanie a činnosť tohto úradu dúfajúc, že sa stane modernou inštitúciou na ochranu práv detí na Slovensku,“ vyhlásila Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko.

Voľbu parlamentu rešpektujeme. V záujme zlepšenia napĺňania práv detí na Slovensku sme pripravení zmysluplne napomáhať úradu pri ich presadzovaní. Podľa skúseností Európskej asociácie detských ombudsmanov (ENOC) je spolupráca s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú presadzovaniu práv dieťaťa, nevyhnutnou podmienkou kvalitnej práce tohto úradu. Prinášajú do práce úradu Komisára pre deti pohľad dieťaťa a vzácne skúsenosti z praxe.

Aktuálne voľby Komisára pre deti na Slovensku boli aj jednou z tém, o ktorých informovala Koalícia pre deti Slovensko Výbor OSN pre práva dieťaťa v Ženeve na spoločnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo začiatkom októbra. Výbor OSN odporučil Slovenskej republike zriadenie úradu komisára pre deti pred 14 rokmi.