3. ročník kampane Koalície pre deti Slovensko „POČÚVAJME DETI"


„Nebudeme hovoriť o deťoch a mladých bez nich. Len dialóg a spolupráca všetkých aktérov, deti a mladých ľudí nevynímajúc, totiž dokáže priniesť výsledok, ktorý sa nielen udrží, ale ktorý budeme radi a spoločne zveľaďovať,“ zdôrazňuje Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko na okraj tohtoročnej kampane, ktorú Koalícia pre deti organizuje už tretí rok pri príležitosti prijatia Deklarácie práv dieťaťa 20. novembra 1959 a neskôr Dohovoru o právach dieťaťa v rovnaký deň roku 1989. Dohovor je medzinárodný dokument, ktorý ratifikoval najväčší počet krajín sveta. Ide tiež o Svetový deň detí UNESCO.

Koalícia pre deti Slovensko

aj v tomto roku sústredila sériu svojich podujatí orientovaných na deti a mladých ľudí tak, aby si verejnosť čím ďalej tým viac uvedomovala, že deti sú často opomínané a prehliadané, lebo majú „slabý hlas“. Koalícia sa počas celého roka snaží o znásobenie ich hlasu nielen atraktívnymi aktivitami, ako je, napríklad, tradičná bubnovačka alebo výstava, ale aj edukačnými aktivitami – upozorňovaním, vzdelávaním a posmeľovaním dôležitých dospelých, aby detský hlas vedeli vypočuť a aby sa postupne deti a mladí ľudia stali rešpektovanými partnermi dospelých. Členské organizácie sa snažia ísť príkladom – deti a mladí ľudia sa postupne stávajú našimi rešpektovanými partnermi – podieľajú sa na príprave, tvorbe i vyhodnocovaní nielen konkrétnych projektov, programov, ale aj politík.

„Každé dieťa, bez ohľadu na svoje pohlavie, vek, sociálne postavenie, národnosť, je jedinečnou osobnosťou, ktorá má svoje práva a Slovensko chce byť tou krajinou, ktorá ich bude dodržiavať tak, aby všetky deti boli spoločnosťou rovnako prijaté a rešpektované. Dajme im šancu, aby detstvo prežili tak, aby sa tu cítili dobre a aby sa Slovensko stalo krajinou, budú chcieť aj oni raz v budúcnosti rozvíjať a zveľaďovať pre ďalšie generácie,“ zdôrazňuje Dana Rušinová na okraj kampane, ktorá vyvrcholí symbolicky 10. decembra – v Medzinárodný deň ľudských práv.

Koalícia pre deti Slovensko

združuje mimovládne neziskové organizácie a expertov s cieľom presadzovať, obhajovať a napĺňať práva, potreby a záujmy detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Koalícia je partnerom Výboru OSN pre práva dieťaťa a členom Výboru pre deti a mládež SR a európskej organizácie Eurochild a Siete národných partnerov – National Partners Network.

Detailné informácie o aktivitách našich členov nájdete tu